விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1439மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:30 ஆண்டு
இராசி:கும்பம்
நட்சத்திரம்:அவிட்டம் 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1438மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:27 ஆண்டு
இராசி:கடகம்
நட்சத்திரம்:புனர்பூசம் 4ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1437மேலும் 
நாடு:India
பால்:ஆண்
வயது:30 ஆண்டு
இராசி:துலாம்
நட்சத்திரம்:சுவாதி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1436மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:37 ஆண்டு
இராசி:கும்பம்
நட்சத்திரம்:அவிட்டம் 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1435மேலும் 
நாடு:Australia
பால்:பெண்
வயது:28 ஆண்டு
இராசி:ரிஷபம்
நட்சத்திரம்:மிருகசிரீஷம் 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை