விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1372மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:30 ஆண்டு
இராசி:மேஷம்
நட்சத்திரம்:பரணி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1371மேலும் 
நாடு:Denmark
பால்:பெண்
வயது:31 ஆண்டு
இராசி:மேஷம்
நட்சத்திரம்:மகம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1370மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:23 ஆண்டு
இராசி:விருச்சிகம்
நட்சத்திரம்:அனுஷம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1369மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:31 ஆண்டு
இராசி:மிதுனம்
நட்சத்திரம்:திருவாதிரை
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1368மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:43 ஆண்டு
இராசி:ரிஷபம்
நட்சத்திரம்:ரோகிணி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
speeditnet.com ejaffna.com googletamil.com