விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1428மேலும் 
நாடு:United Arab Emirates
பால்:ஆண்
வயது:54 ஆண்டு
இராசி:சிம்மம்
நட்சத்திரம்:பூரம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1427மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:46 ஆண்டு
இராசி:சிம்மம்
நட்சத்திரம்:பூரம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1426மேலும் 
நாடு:Canada
பால்:ஆண்
வயது:33 ஆண்டு
இராசி:மேஷம்
நட்சத்திரம்:பரணி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1425மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:41 ஆண்டு
இராசி:மகரம்
நட்சத்திரம்:உத்திராடம் 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1424மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:34 ஆண்டு
இராசி:கும்பம்
நட்சத்திரம்:பூரட்டாதி 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:விவாகரத்தானவர்
speeditnet.com ejaffna.com googletamil.com