விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1456மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:26 ஆண்டு
இராசி:ரிஷபம்
நட்சத்திரம்:கிருத்திகை 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1455மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:32 ஆண்டு
இராசி:சிம்மம்
நட்சத்திரம்:மகம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1454மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:30 ஆண்டு
இராசி:துலாம்
நட்சத்திரம்:சித்திரை 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1453மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:32 ஆண்டு
இராசி:சிம்மம்
நட்சத்திரம்:அசுவினி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1452மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:28 ஆண்டு
இராசி:விருச்சிகம்
நட்சத்திரம்:அனுஷம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை