விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1355மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:26 ஆண்டு
இராசி:மீனம்
நட்சத்திரம்: உத்திரட்டாதி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1354மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:28 ஆண்டு
இராசி:ரிஷபம்
நட்சத்திரம்:ரோகிணி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1353மேலும் 
நாடு:India
பால்:ஆண்
வயது:29 ஆண்டு
இராசி:கும்பம்
நட்சத்திரம்:சதயம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1352மேலும் 
நாடு:India
பால்:ஆண்
வயது:43 ஆண்டு
இராசி:துலாம்
நட்சத்திரம்:சுவாதி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1351மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:29 ஆண்டு
இராசி:தனுசு
நட்சத்திரம்:முலம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
speeditnet.com ejaffna.com googletamil.com