விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1517மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:35 ஆண்டு
இராசி:கும்பம்
நட்சத்திரம்:சதயம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1516மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:28 ஆண்டு
இராசி:சிம்மம்
நட்சத்திரம்:அஸ்தம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1515மேலும் 
நாடு:France
பால்:ஆண்
வயது:27 ஆண்டு
இராசி:மீனம்
நட்சத்திரம்:ரேவதி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1514மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:35 ஆண்டு
இராசி:ரிஷபம்
நட்சத்திரம்:ரோகிணி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1513மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:19 ஆண்டு
இராசி:மீனம்
நட்சத்திரம்:பூரட்டாதி 4ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை