விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1488மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:29 ஆண்டு
இராசி:மீனம்
நட்சத்திரம்:ரேவதி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1482மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:32 ஆண்டு
இராசி:மீனம்
நட்சத்திரம்:ரேவதி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1481மேலும் 
நாடு:United Kingdom
பால்:ஆண்
வயது:30 ஆண்டு
இராசி:ரிஷபம்
நட்சத்திரம்:கிருத்திகை 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1480மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:49 ஆண்டு
இராசி:மகரம்
நட்சத்திரம்:அவிட்டம் 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1479மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:41 ஆண்டு
இராசி:மிதுனம்
நட்சத்திரம்:புனர்பூசம் 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை