விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1549மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:29 ஆண்டு
இராசி:தனுசு
நட்சத்திரம்:பூராடம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1548மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:29 ஆண்டு
இராசி:ரிஷபம்
நட்சத்திரம்:ரோகிணி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1547மேலும் 
நாடு:United Kingdom
பால்:ஆண்
வயது:35 ஆண்டு
இராசி:தனுசு
நட்சத்திரம்:முலம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1546மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:31 ஆண்டு
இராசி:மிதுனம்
நட்சத்திரம்:மிருகசிரீஷம் 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1545மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:26 ஆண்டு
இராசி:மிதுனம்
நட்சத்திரம்:திருவாதிரை
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை