விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1493மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:30 ஆண்டு
இராசி:கன்னி
நட்சத்திரம்: உத்திரம் 1ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1492மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:35 ஆண்டு
இராசி:துலாம்
நட்சத்திரம்:விசாகம் 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1491மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:32 ஆண்டு
இராசி:துலாம்
நட்சத்திரம்:விசாகம் 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1490மேலும் 
நாடு:South Africa
பால்:ஆண்
வயது:28 ஆண்டு
இராசி:சிம்மம்
நட்சத்திரம்:மிருகசிரீஷம் 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1488மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:29 ஆண்டு
இராசி:மீனம்
நட்சத்திரம்:ரேவதி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை