விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1512மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:39 ஆண்டு
இராசி:கடகம்
நட்சத்திரம்:பூசம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1511மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:35 ஆண்டு
இராசி:மிதுனம்
நட்சத்திரம்:புனர்பூசம் 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1510மேலும் 
நாடு:France
பால்:பெண்
வயது:31 ஆண்டு
இராசி:கடகம்
நட்சத்திரம்:பூசம்
திருமண நிலை:விவாகரத்தானவர்
தொடரிலக்கம் : MA1509மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:28 ஆண்டு
இராசி:மிதுனம்
நட்சத்திரம்:திருவாதிரை
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1508மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:29 ஆண்டு
இராசி:மகரம்
நட்சத்திரம்:உத்திராடம் 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை