விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1539மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:34 ஆண்டு
இராசி:விருச்சிகம்
நட்சத்திரம்:அனுஷம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1537மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:35 ஆண்டு
இராசி:மிதுனம்
நட்சத்திரம்:மிருகசிரீஷம் 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1536மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:32 ஆண்டு
இராசி:ரிஷபம்
நட்சத்திரம்:கிருத்திகை 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1535மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:33 ஆண்டு
இராசி:துலாம்
நட்சத்திரம்:சித்திரை 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1534மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:33 ஆண்டு
இராசி:துலாம்
நட்சத்திரம்:சித்திரை 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை