விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1556மேலும் 
நாடு:Nauru
பால்:ஆண்
வயது:29 ஆண்டு
இராசி:சிம்மம்
நட்சத்திரம்:மகம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1555மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:23 ஆண்டு
இராசி:ரிஷபம்
நட்சத்திரம்:அசுவினி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1554மேலும் 
நாடு:Swaziland
பால்:ஆண்
வயது:45 ஆண்டு
இராசி:மகரம்
நட்சத்திரம்: திருவோணம்
திருமண நிலை:விவாகரத்தானவர்
தொடரிலக்கம் : MA1553மேலும் 
நாடு:India
பால்:பெண்
வயது:25 ஆண்டு
இராசி:கும்பம்
நட்சத்திரம்:சதயம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1552மேலும் 
நாடு:France
பால்:ஆண்
வயது:32 ஆண்டு
இராசி:மிதுனம்
நட்சத்திரம்:மிருகசிரீஷம் 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை