விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1507மேலும் 
நாடு:Swaziland
பால்:பெண்
வயது:44 ஆண்டு
இராசி:கடகம்
நட்சத்திரம்:பூசம்
திருமண நிலை:தாரமிழந்தவர்
தொடரிலக்கம் : MA1506மேலும் 
நாடு:India
பால்:ஆண்
வயது:30 ஆண்டு
இராசி:மீனம்
நட்சத்திரம்:ரேவதி
திருமண நிலை:பிரிந்து வாழ்பவர்
தொடரிலக்கம் : MA1505மேலும் 
நாடு:India
பால்:ஆண்
வயது:33 ஆண்டு
இராசி:மீனம்
நட்சத்திரம்:ரேவதி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1504மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:35 ஆண்டு
இராசி:மீனம்
நட்சத்திரம்: உத்திரட்டாதி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1503மேலும் 
நாடு:United Kingdom
பால்:ஆண்
வயது:45 ஆண்டு
இராசி:ரிஷபம்
நட்சத்திரம்:கிருத்திகை 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:விவாகரத்தானவர்