விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1486மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:32 ஆண்டு
இராசி:மிதுனம்
நட்சத்திரம்:திருவாதிரை
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1485மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:33 ஆண்டு
இராசி:மகரம்
நட்சத்திரம்: திருவோணம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1483மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:27 ஆண்டு
இராசி:கும்பம்
நட்சத்திரம்:பூரட்டாதி 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1482மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:31 ஆண்டு
இராசி:மீனம்
நட்சத்திரம்:ரேவதி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1481மேலும் 
நாடு:United Kingdom
பால்:ஆண்
வயது:30 ஆண்டு
இராசி:ரிஷபம்
நட்சத்திரம்:கிருத்திகை 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை