விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1502மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:29 ஆண்டு
இராசி:மிதுனம்
நட்சத்திரம்: உத்திரம் 1ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1501மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:35 ஆண்டு
இராசி:மகரம்
நட்சத்திரம்:அவிட்டம் 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1500மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:35 ஆண்டு
இராசி:சிம்மம்
நட்சத்திரம்:மகம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1499மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:24 ஆண்டு
இராசி:மேஷம்
நட்சத்திரம்:அசுவினி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1498மேலும் 
நாடு:United Kingdom
பால்:ஆண்
வயது:38 ஆண்டு
இராசி:துலாம்
நட்சத்திரம்:சித்திரை 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை