விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1545மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:26 ஆண்டு
இராசி:மிதுனம்
நட்சத்திரம்:திருவாதிரை
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1542மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:21 ஆண்டு
இராசி:விருச்சிகம்
நட்சத்திரம்:அனுஷம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1541மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:38 ஆண்டு
இராசி:கும்பம்
நட்சத்திரம்:பூரட்டாதி 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1540மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:34 ஆண்டு
இராசி:கும்பம்
நட்சத்திரம்:சதயம்
திருமண நிலை:விவாகரத்தானவர்
தொடரிலக்கம் : MA1539மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:35 ஆண்டு
இராசி:விருச்சிகம்
நட்சத்திரம்:அனுஷம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை