விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1536மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:32 ஆண்டு
இராசி:ரிஷபம்
நட்சத்திரம்:கிருத்திகை 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1535மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:33 ஆண்டு
இராசி:துலாம்
நட்சத்திரம்:சித்திரை 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1533மேலும் 
நாடு:United Kingdom
பால்:பெண்
வயது:39 ஆண்டு
இராசி:மகரம்
நட்சத்திரம்: திருவோணம்
திருமண நிலை:விவாகரத்தானவர்
தொடரிலக்கம் : MA1532மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:29 ஆண்டு
இராசி:சிம்மம்
நட்சத்திரம்: உத்திரம் 1ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1531மேலும் 
நாடு:India
பால்:பெண்
வயது:24 ஆண்டு
இராசி:கன்னி
நட்சத்திரம்:அஸ்தம்
திருமண நிலை:விவாகரத்தானவர்