விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1469மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:27 ஆண்டு
இராசி:மீனம்
நட்சத்திரம்: உத்திரட்டாதி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1468மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:31 ஆண்டு
இராசி:கன்னி
நட்சத்திரம்:சித்திரை 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1467மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:24 ஆண்டு
இராசி:கடகம்
நட்சத்திரம்:பூசம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1466மேலும் 
நாடு:Canada
பால்:ஆண்
வயது:33 ஆண்டு
இராசி:கும்பம்
நட்சத்திரம்:அவிட்டம் 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1465மேலும் 
நாடு:France
பால்:ஆண்
வயது:32 ஆண்டு
இராசி:கன்னி
நட்சத்திரம்:உத்திரம் 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை