விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1529மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:33 ஆண்டு
இராசி:ரிஷபம்
நட்சத்திரம்:கிருத்திகை 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1528மேலும் 
நாடு:Singapore
பால்:ஆண்
வயது:32 ஆண்டு
இராசி:தனுசு
நட்சத்திரம்:முலம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1527மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:31 ஆண்டு
இராசி:மகரம்
நட்சத்திரம்: திருவோணம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1526மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:28 ஆண்டு
இராசி:விருச்சிகம்
நட்சத்திரம்: கேட்டை
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1525மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:34 ஆண்டு
இராசி:ரிஷபம்
நட்சத்திரம்:கிருத்திகை 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை