விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1521மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:49 ஆண்டு
இராசி:மகரம்
நட்சத்திரம்:உத்திராடம் 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1520மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:29 ஆண்டு
இராசி:விருச்சிகம்
நட்சத்திரம்: கேட்டை
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1519மேலும் 
நாடு:Germany
பால்:பெண்
வயது:40 ஆண்டு
இராசி:துலாம்
நட்சத்திரம்:விசாகம் 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:விவாகரத்தானவர்
தொடரிலக்கம் : MA1518மேலும் 
நாடு:France
பால்:பெண்
வயது:35 ஆண்டு
இராசி:விருச்சிகம்
நட்சத்திரம்:விசாகம் 4ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1517மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:36 ஆண்டு
இராசி:கும்பம்
நட்சத்திரம்:சதயம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை