விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1515மேலும் 
நாடு:France
பால்:ஆண்
வயது:28 ஆண்டு
இராசி:மீனம்
நட்சத்திரம்:ரேவதி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1510மேலும் 
நாடு:France
பால்:பெண்
வயது:32 ஆண்டு
இராசி:கடகம்
நட்சத்திரம்:பூசம்
திருமண நிலை:விவாகரத்தானவர்
தொடரிலக்கம் : MA1503மேலும் 
நாடு:United Kingdom
பால்:ஆண்
வயது:45 ஆண்டு
இராசி:ரிஷபம்
நட்சத்திரம்:கிருத்திகை 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:விவாகரத்தானவர்
தொடரிலக்கம் : MA1499மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:25 ஆண்டு
இராசி:மேஷம்
நட்சத்திரம்:அசுவினி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1498மேலும் 
நாடு:United Kingdom
பால்:ஆண்
வயது:38 ஆண்டு
இராசி:துலாம்
நட்சத்திரம்:சித்திரை 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை