விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1496மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:43 ஆண்டு
இராசி:விருச்சிகம்
நட்சத்திரம்:அனுஷம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1495மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:32 ஆண்டு
இராசி:மீனம்
நட்சத்திரம்: உத்திரட்டாதி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1494மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:34 ஆண்டு
இராசி:மகரம்
நட்சத்திரம்:அவிட்டம் 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1492மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:36 ஆண்டு
இராசி:துலாம்
நட்சத்திரம்:விசாகம் 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1490மேலும் 
நாடு:South Africa
பால்:ஆண்
வயது:29 ஆண்டு
இராசி:சிம்மம்
நட்சத்திரம்:மிருகசிரீஷம் 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை