விண்ணப்பதாரிகளின் சுயவிபரங்கள்

தொடரிலக்கம் : MA1479மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:40 ஆண்டு
இராசி:மிதுனம்
நட்சத்திரம்:புனர்பூசம் 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1478மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:34 ஆண்டு
இராசி:கடகம்
நட்சத்திரம்:ஆயில்யம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1477மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:32 ஆண்டு
இராசி:மகரம்
நட்சத்திரம்:உத்திராடம் 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1476மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:37 ஆண்டு
இராசி:விருச்சிகம்
நட்சத்திரம்: கேட்டை
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1475மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:ஆண்
வயது:30 ஆண்டு
இராசி:கும்பம்
நட்சத்திரம்:பூரட்டாதி 3ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை