தொடரிலக்கம் : MA1058
பால் : பெண்
வயது : 42 ஆண்டுகள்
இராசி : கும்பம்
நட்சத்திரம் : பூரட்டாதி 3ஆம் பாதம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : srilankan
Contact