தொடரிலக்கம் : MA1105
பால் : ஆண்
வயது : 41 ஆண்டுகள்
இராசி : கும்பம்
நட்சத்திரம் : சதயம்
நாடு : Australia
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : விவாகரத்தானவர்
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Citizen
Occupation / தொழில் : Engineer
Education / கல்வித்தகைமை : BScEng , MProjMgmt
Height / உயரம் : 5ft 10in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
Contact