தொடரிலக்கம் : MA1106
பால் : ஆண்
வயது : 39 ஆண்டுகள்
இராசி : மீனம்
நட்சத்திரம் : உத்திரட்டாதி
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
Contact