தொடரிலக்கம் : MA1107
பால் : ஆண்
வயது : 34 ஆண்டுகள்
இராசி : கன்னி
நட்சத்திரம் : உத்திரம் 2ஆம் பாதம்
நாடு : United Kingdom
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Refugee Living in UK nearly 5 years
Contact