தொடரிலக்கம் : MA1115
பால் : ஆண்
வயது : 40 ஆண்டுகள்
இராசி : சிம்மம்
நட்சத்திரம் : உத்திராடம் 1ஆம் பாதம்
நாடு : India
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : India
Contact