தொடரிலக்கம் : MA1116
பால் : ஆண்
வயது : 37 ஆண்டுகள்
இராசி : விருச்சிகம்
நட்சத்திரம் : அனுஷம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
Contact