தொடரிலக்கம் : MA1118
பால் : ஆண்
வயது : 41 ஆண்டுகள்
இராசி : மேஷம்
நட்சத்திரம் : பரணி
நாடு : United Kingdom
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : uk
Occupation / தொழில் : shop
Education / கல்வித்தகைமை : A/L
Height / உயரம் : 5ft 5in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 1
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : she is good girl
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : my son shop work
Contact