தொடரிலக்கம் : MA1119
பால் : ஆண்
வயது : 43 ஆண்டுகள்
இராசி : மீனம்
நட்சத்திரம் : பூரட்டாதி 4ஆம் பாதம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : srilanka
Contact