தொடரிலக்கம் : MA1120
பால் : ஆண்
வயது : 35 ஆண்டுகள்
இராசி : சிம்மம்
நட்சத்திரம் : மகம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
Contact