தொடரிலக்கம் : MA1125
பால் : ஆண்
வயது : 38 ஆண்டுகள்
இராசி : மீனம்
நட்சத்திரம் : ரேவதி
நாடு : Qatar
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : srilanka
Occupation / தொழில் : driver
Education / கல்வித்தகைமை : A/l
Height / உயரம் : 5ft 8in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : normaly...
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன :
Contact