தொடரிலக்கம் : MA1128
பால் : ஆண்
வயது : 49 ஆண்டுகள்
இராசி : தனுசு
நட்சத்திரம் : முலம்
நாடு : Bahrain
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : பிரிந்து வாழ்பவர்
குடியுரிமைக்கான தகுதி : work permit
Occupation / தொழில் : Mechanical Engineer
Education / கல்வித்தகைமை : B.Tech
Height / உயரம் : 5ft 11in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : Devoted, well mannered.
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : Lovable, caring and responsible for happy life.

ஜாதகம்

$profile_id
Contact