தொடரிலக்கம் : MA1129
பால் : பெண்
வயது : 33 ஆண்டுகள்
இராசி : கும்பம்
நட்சத்திரம் : பூரட்டாதி 3ஆம் பாதம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : permanent
Occupation / தொழில் : accountant
Education / கல்வித்தகைமை : b.com
Height / உயரம் : 5ft 3in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 1
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : good character and good job
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : my daughter is working an audit firm as accountant she completed b.com degree ( india )
Contact