தொடரிலக்கம் : MA1130
பால் : ஆண்
வயது : 36 ஆண்டுகள்
இராசி : கடகம்
நட்சத்திரம் : ஆயில்யம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : yes
Contact