தொடரிலக்கம் : MA1135
பால் : ஆண்
வயது : 38 ஆண்டுகள்
இராசி : கன்னி
நட்சத்திரம் : ஆயில்யம்
நாடு : India
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : விவாகரத்தானவர்
குடியுரிமைக்கான தகுதி : india
Contact