தொடரிலக்கம் : MA1141
பால் : ஆண்
வயது : 37 ஆண்டுகள்
இராசி : கன்னி
நட்சத்திரம் : உத்திரம் 2ஆம் பாதம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : citizen
Contact