தொடரிலக்கம் : MA1154
பால் : ஆண்
வயது : 41 ஆண்டுகள்
இராசி : கன்னி
நட்சத்திரம் : சித்திரை 2ஆம் பாதம்
நாடு : Canada
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : PR
Occupation / தொழில் : computer Hardware technician in selestica
Education / கல்வித்தகைமை : A/L and computer Diploma
Height / உயரம் : 5ft 5in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : Age between 28 to 34, should be in Canada and same cast.
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : I am a family oriented easy going guy.
Contact