தொடரிலக்கம் : MA1155
பால் : ஆண்
வயது : 37 ஆண்டுகள்
இராசி : கும்பம்
நட்சத்திரம் : சதயம்
நாடு : Paraguay
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Refugi
Occupation / தொழில் : Sales assitent
Education / கல்வித்தகைமை : High School
Height / உயரம் : 5ft 2in
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : Educated, very understanding straight forward, broad mind person friendly and loving me & family.
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : Iam also expect the same values my partner
Contact