தொடரிலக்கம் : MA1159
பால் : பெண்
வயது : 28 ஆண்டுகள்
இராசி : மிதுனம்
நட்சத்திரம் : புனர்பூசம் 3ஆம் பாதம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : விவாகரத்தானவர்
குடியுரிமைக்கான தகுதி : srilanka
Contact