தொடரிலக்கம் : MA1187
பால் : ஆண்
வயது : 38 ஆண்டுகள்
இராசி : மகரம்
நட்சத்திரம் : திருவோணம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : srilankan
Contact