தொடரிலக்கம் : MA1219
பால் : ஆண்
வயது : 31 ஆண்டுகள்
இராசி : கன்னி
நட்சத்திரம் : உத்திரம் 2ஆம் பாதம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : srilanka
Education / கல்வித்தகைமை : O/L
Height / உயரம் : 5ft 7in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
Contact