தொடரிலக்கம் : MA1229
பால் : ஆண்
வயது : 41 ஆண்டுகள்
இராசி : துலாம்
நட்சத்திரம் : சுவாதி
நாடு : United Kingdom
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : BRITISH
Contact