தொடரிலக்கம் : MA1237
பால் : ஆண்
வயது : 43 ஆண்டுகள்
இராசி : கடகம்
நட்சத்திரம் : புனர்பூசம் 4ஆம் பாதம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : citizen
Height / உயரம் : 5ft 5in
Contact