தொடரிலக்கம் : MA1252
பால் : பெண்
வயது : 23 ஆண்டுகள்
இராசி : மகரம்
நட்சத்திரம் : திருவோணம்
நாடு : India
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
Contact