தொடரிலக்கம் : MA1292
பால் : ஆண்
வயது : 32 ஆண்டுகள்
இராசி : தனுசு
நட்சத்திரம் : அனுஷம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : விவாகரத்தானவர்
குடியுரிமைக்கான தகுதி : yes
Contact