தொடரிலக்கம் : MA1293
பால் : பெண்
வயது : 33 ஆண்டுகள்
இராசி : தனுசு
நட்சத்திரம் : பூராடம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : srilanka
Contact