தொடரிலக்கம் : MA1310
பால் : ஆண்
வயது : 50 ஆண்டுகள்
இராசி : கன்னி
நட்சத்திரம் : சித்திரை 2ஆம் பாதம்
நாடு : United States
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
Contact