தொடரிலக்கம் : MA1315
பால் : ஆண்
வயது : 32 ஆண்டுகள்
இராசி : மகரம்
நட்சத்திரம் : அவிட்டம் 2ஆம் பாதம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : permenant
Height / உயரம் : 6ft
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
Contact