தொடரிலக்கம் : MA1319
பால் : ஆண்
வயது : 33 ஆண்டுகள்
இராசி : துலாம்
நட்சத்திரம் : உத்திரம் 2ஆம் பாதம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Pr
Occupation / தொழில் : Graphics Designer
Education / கல்வித்தகைமை : Diploma
Height / உயரம் : 5ft 11in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : pragashx10i@gmail.com
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : Pragashx10i@gmail.com
Contact