தொடரிலக்கம் : MA1329
பால் : ஆண்
வயது : 55 ஆண்டுகள்
இராசி : விருச்சிகம்
நட்சத்திரம் : கேட்டை
நாடு : Canada
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : விவாகரத்தானவர்
குடியுரிமைக்கான தகுதி : citzan
Occupation / தொழில் : Self Empolir
Education / கல்வித்தகைமை : Callige in canada
Height / உயரம் : 5ft
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : we r looking not marred girl
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : we t very good familly
Contact