தொடரிலக்கம் : MA1340
பால் : ஆண்
வயது : 47 ஆண்டுகள்
இராசி : சிம்மம்
நட்சத்திரம் : மகம்
நாடு : Germany
மதம் : கிறித்தவம்
திருமண நிலை : பிரிந்து வாழ்பவர்
குடியுரிமைக்கான தகுதி : srilanka
Contact