தொடரிலக்கம் : MA1349
பால் : ஆண்
வயது : 49 ஆண்டுகள்
இராசி : மகரம்
நட்சத்திரம் : திருவோணம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : I AM FROM FRANCE.I BORN IN COLOMBO.STUDEID IN JAFFNA.LIVING IN NILAVELI FOR MY BUSINESS.I HAVE A HOTEL WITH 9 ROOMS IN NILAVELI.
Occupation / தொழில் : BUSINESS
Education / கல்வித்தகைமை : A /L
Height / உயரம் : 5ft 10in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : BLACK OR WHITE NO PROBLEM.BUT BEAUTY AND HONEST.UNDER 35 YEARS OLD.
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : I AM FROM FRANCE FOR A HOTEL PROJECT IN NILAVELI.I AM ALL READY RENTING ONE HOUSE AND HOTEL WITH 9 ROOMS IN NILAVELI.2 BEAUTY SALON IN COLOMBO.
Contact