தொடரிலக்கம் : MA1353
பால் : ஆண்
வயது : 31 ஆண்டுகள்
இராசி : கும்பம்
நட்சத்திரம் : சதயம்
நாடு : India
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Indian
Occupation / தொழில் : Engineer
Education / கல்வித்தகைமை : B.E.
Height / உயரம் : 5ft 6in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : I am expecting good looking family girl. No more
Contact