தொடரிலக்கம் : MA1356
பால் : ஆண்
வயது : 48 ஆண்டுகள்
இராசி : சிம்மம்
நட்சத்திரம் : மகம்
நாடு : Germany
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : விவாகரத்தானவர்
குடியுரிமைக்கான தகுதி : German
Occupation / தொழில் : Software engineer
Education / கல்வித்தகைமை : BA
Height / உயரம் : 5ft 7in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : Well respecting family. To be a good friend. I do not expecting any kind of dowry. The women can be an unmarried or divorced or vidow does matter.
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : I am working an software engineer in Germany for a world leading device manufacture. My father was a government server in jaffna but passed way. Mother too.
Contact