தொடரிலக்கம் : MA1358
பால் : ஆண்
வயது : 27 ஆண்டுகள்
இராசி : தனுசு
நட்சத்திரம் : பூராடம்
நாடு : India
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : palani
Contact