தொடரிலக்கம் : MA1372
பால் : ஆண்
வயது : 32 ஆண்டுகள்
இராசி : மேஷம்
நட்சத்திரம் : பரணி
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
Contact