தொடரிலக்கம் : MA1378
பால் : ஆண்
வயது : 36 ஆண்டுகள்
இராசி : கும்பம்
நட்சத்திரம் : சதயம்
நாடு : Malaysia
மதம் : கிறித்தவம்
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
Contact