தொடரிலக்கம் : MA1381
பால் : ஆண்
வயது : 32 ஆண்டுகள்
இராசி : கும்பம்
நட்சத்திரம் : சதயம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : கிறித்தவம்
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
Contact