தொடரிலக்கம் : MA1383
பால் : பெண்
வயது : 27 ஆண்டுகள்
இராசி : விருச்சிகம்
நட்சத்திரம் : அனுஷம்
நாடு : United Kingdom
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : NATIONALITY (EU+UK)
Occupation / தொழில் : Medical Researcher
Education / கல்வித்தகைமை : Masters in Research & BSc in Naturopathic Medicine
Height / உயரம் : 5ft 8in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : Height: 5.90 Non-smoker Well educated and employed Must be able to speak Tamil
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : Classical dancer Traditional attire Model Speaks fluent Tamil, German and English Fair complexion, slim
Contact