தொடரிலக்கம் : MA1384
பால் : ஆண்
வயது : 33 ஆண்டுகள்
இராசி : மேஷம்
நட்சத்திரம் : பரணி
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Sri Lankan
Occupation / தொழில் : Software Engineer
Education / கல்வித்தகைமை : B.Sc (Sp in Computer Science)[Jaffna]
Height / உயரம் : 5ft 8in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : I am looking for a good life partner...
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : contact me for further information

ஜாதகம்

$profile_id
Contact