தொடரிலக்கம் : MA1385
பால் : பெண்
வயது : 31 ஆண்டுகள்
இராசி : கன்னி
நட்சத்திரம் : சித்திரை 2ஆம் பாதம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
Occupation / தொழில் : Chartered Accountant
Education / கல்வித்தகைமை : Chartered accountant, B.Sc Est.Mgt & Val (Special) SJP
Height / உயரம் : 4ft 10in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2

ஜாதகம்

$profile_id
Contact